Co to jest arborystyka ?

Arborystyka – jest zawodem polegającym na sprawowaniu opieki na drzewami od fazy nasadzeń, aż do kresu ich życia. Najczęstszym zabiegiem wykonywanym przez arborystów są prace pielęgnacyjne polegające na usuwaniu głównie suchych i niebezpiecznych gałęzi lub konarów. Coraz częściej staramy się unikać wycinania i korygowania drzew stosując np: wiązania elastyczne (dzięki temu unikamy amputacji konarów), badania drzew – dzięki czemu unikamy wycinania drzew które jeszcze mogą wile lat cieszyć nasze oko. Arboryści przemieszczają się w kornie drzewa za pomocą arborystycznych technik linowych błędnie nazywanymi technikami alpinistycznymi.